Sản phẩm
Tiện ích
Thống Kê Truy Cập
Online: 24
Hôm nay: 174
Tổng: 227118
Trong tuần: 1289
.
Hoạt động tái chế giấy ở Việt Nam

Giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng là nguyên liệu chính để phát triển ngành công nghiệp giấy trong nÆ°á»›c.

Ở Việt Nam, tỉ lệ giấy Ä‘ã sá»­ dụng thu hồi được so vá»›i tổng lượng giấy tiêu dùng chỉ ở mức khoảng 25%, rất thấp so vá»›i các nÆ°á»›c trong khu vá»±c. Các cÆ¡ sở sản xuất quy mô lá»›n có tâm lý chuá»™ng mua giấy thu hồi nhập khẩu vì nhắm tá»›i hiệu quả cao hÆ¡n về thời gian và chi phí vì có hóa Ä‘Æ¡n giá trị gia tăng khi nhập hàng. Trong khi Ä‘ó, cách hợp thức hóa trong chi phí sản xuất đối vá»›i việc mua giấy loại thu gom trong nÆ°á»›c phức tạp, rối rắm khiến công tác thu hồi giấy trong nÆ°á»›c không có tiến triển.

Nguồn giấy Ä‘ã dùng trong nÆ°á»›c

Giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng phát sinh từ nhiều nguồn, bao gồm các há»™ gia Ä‘ình, trường học, văn phòng công sở của các cÆ¡ quan, tổ chức, công ty, nhà máy, siêu thị, cá»­a hàng, nhà ga, bến xe, sân bay... Giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng có loại tái chế được và loại không tái chế được. Những loại giấy không thể tái chế gồm giấy cảm nhiệt, giấy (tá»±) dính, băng keo, giấy trong suốt (để thuyết trình), giấy carbon, giấy bóng kính, giấy phủ chất dẻo hay sáp, há»™p Ä‘á»±ng sữa hoặc nÆ°á»›c giải khát, giấy gói kẹo, giấy gói ngoài ram giấy photocopy, há»™p Ä‘á»±ng cÆ¡m trÆ°a, cốc và Ä‘Ä©a giấy, giấy lau, khăn lau Ä‘ã dùng, giấy Ä‘á»±ng sÆ¡n, giấy Ä‘á»±ng hóa chất hoặc thá»±c phẩm...

Việt Nam vẫn phải nhập khẩu giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng để làm nguyên liệu sản xuất giấy, Ä‘áp ứng nhu cầu trong nÆ°á»›c. (Ảnh minh họa)

Từ các nguồn thải, giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng được thu gom để chuyển về nhà máy giấy. Lá»±c lượng thu gom gồm những người đồng nát (thu gom riêng lẻ cả trong từng há»™ dân), các công ty vệ sinh môi trường, những người bá»›i nhặt rác tại các bãi chôn lấp, các trạm thu mua rác trung gian.

Thu gom, nhập khẩu chiếm đến 50% nguồn giấy Ä‘ã sá»­ dụng

Tỉ lệ giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng thu hồi trong nÆ°á»›c chỉ đạt 25% so vá»›i tổng lượng giấy tiêu dùng. So vá»›i 50% nguyên liệu sản xuất giấy là từ giấy tái chế, Việt Nam Ä‘ã phải nhập khẩu má»™t lượng lá»›n giấy Ä‘ã sá»­ dụng từ nÆ°á»›c ngoài. Đây là nguồn nguyên liệu chính trong sản xuất giấy ở Việt Nam.

Hiện tại Việt Nam nhập khẩu giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng từ nhiều nÆ°á»›c nhÆ°ng chủ yếu từ Mỹ, Nhật Bản, New Zealand. Các loại giấy chính được nhập khẩu gồm giấy há»™p carton cÅ© (OCC), giấy báo cÅ© (ONP), tạp chí cÅ© (OMG), giấy lề (rẻo giấy, lề giấy - phế thải trong gia công...), giấy đứt, giấy trá»™n lẫn.

Nhìn chung, chất lượng giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng nhập khẩu từ nÆ°á»›c ngoài cao hÆ¡n giấy Ä‘ã dùng trong nÆ°á»›c. Bởi nếu nhập hàng không đạt tiêu chuẩn quy định, doanh nghiệp thường gặp rắc rối trong việc xá»­ lý lô hàng. Chẳng hạn, doanh nghiệp buá»™c phải chấp hành lệnh kiểm tra của hải quan và tá»± họ phải chịu chi phí dỡ hàng và xếp hàng vào container. Nhiều trường hợp còn phải lấy mẫu Ä‘i giám định để kiểm tra lượng tạp chất... Để tránh bị thiệt 15%-35% giá trị lô hàng nhập khẩu, doanh nghiệp phải chọn giải pháp an toàn là nhập khẩu giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng đạt tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn, chất lượng giấy Ä‘ã sá»­ dụng

Để ngăn chặn nguồn giấy nhập khẩu không thể tái chế, Việt Nam Ä‘ã có quy định TCVN 2007 tÆ°Æ¡ng đồng vá»›i các nÆ°á»›c nhÆ° Mỹ, Nhật Bản. Giấy thu gom có chất lượng cao nhất là của đồng nát, được phân loại thành bao bì, giấy báo cÅ©, tạp chí. Các loại tạp chất nhÆ° băng dính, Ä‘inh ghim, nhãn chất dẻo... Ä‘ã được các cÆ¡ sở đồng nát loại bỏ. Giấy thu gom từ các trường học, văn phòng cÅ©ng cho chất lượng tốt. Giấy thu gom từ các bãi rác thường không nhiều về số lượng mà chất lượng lại thấp vì dính bẩn thá»±c phẩm, đất cát... Nguồn giấy này ít được các nhà máy giấy Æ°a thích.

Giấy thu hồi được để rời hoặc buá»™c dây. Ở trạm thu gom, giấy được Ä‘óng thành bành để tiện vận chuyển. Giấy thu gom trong nÆ°á»›c được chia thành bao bì, giấy báo cÅ©, tạp chí, sách và linh tinh. Tuy nhiên, chất lượng giấy thu gom trong nÆ°á»›c thấp hÆ¡n giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng nhập khẩu từ nÆ°á»›c ngoài, vì giấy thu hồi trong nÆ°á»›c Ä‘ã qua nhiều lần tái chế trong khi giấy nhập khẩu phần lá»›n làm từ bá»™t nguyên khai.

Tái chế giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng

Giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng sau khi thu hồi chuyển về nhà máy có thể tái chế thành giấy làm bao bì, giấy tissue, giấy in báo. Các cÆ¡ sở sản xuất quy mô nhỏ chủ yếu sá»­ dụng giấy loại thu gom trong nÆ°á»›c vì họ sản xuất các sản phẩm cấp thấp. Ngược lại, các cÆ¡ sở quy mô trung bình và lá»›n chủ yếu sá»­ dụng giấy Ä‘ã dùng nhập khẩu từ nÆ°á»›c ngoài để tái chế giấy phục vụ cho các sản phẩm cao cấp hÆ¡n.

Từ năm 2000 đến nay, nhiều dây chuyền hiện đại, đồng bá»™ sản xuất bá»™t từ giấy thu hồi Ä‘ã được lắp đặt ở Việt Nam. Năm 2009, Việt Nam Ä‘Æ°a vào sản xuất vài dây chuyền sản xuất má»›i vá»›i tổng công suất 190.000 tấn/năm. Bên cạnh Ä‘ó, những dây chuyền cÅ© được nâng cấp các khâu nghiền, sàng bá»™t và tách xÆ¡ sợi nhằm Ä‘em lại hiệu suất bá»™t cao hÆ¡n và chất lượng bá»™t tốt hÆ¡n. Công nghệ sá»­ dụng giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng ở Việt Nam Ä‘ang có những chuyển biến tích cá»±c, góp phần kích thích sá»± phát triển của hoạt Ä‘á»™ng thu gom giấy thải và phát triển ngành công nghiệp giấy trong nÆ°á»›c.

Tại Quyết định số 07/2007/QĐ-BCN ngày 30-1-2007 của Bá»™ Công nghiệp (nay là Bá»™ Công thÆ°Æ¡ng), quy hoạch Ä‘iều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 là xây dá»±ng vùng nguyên liệu giấy Ä‘áp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu cung cấp cho sản xuất. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2010, nguyên liệu giấy Ä‘áp ứng đủ cho sản xuất 600.000 tấn bá»™t giấy và 1.380.000 tấn giấy. Năm 2020, nguyên liệu giấy Ä‘áp ứng đủ cho sản xuất 1.800.000 tấn bá»™t giấy và 3.600.000 tấn giấy. Tỉ lệ thu gom giấy Ä‘ã qua sá»­ dụng nếu tăng sẽ góp phần rất lá»›n vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển ngành công nghiệp giấy ở nÆ°á»›c ta.

P.NGUYỄN - HOÀNG LAM

Các Tin Khác :
Hỗ Trợ Trực Tuyến
08.62754982 (Bán Hàng)
Fax: 083 711 5459
0984 159 148 (Mr Phú)
0972 198 376 (Miss Thủy)
Văn Phòng giao dịch
soithuytinhvietphu@gmail.com
Tin tức