Sản phẩm
Tiện ích
Thống Kê Truy Cập
Online: 25
Hôm nay: 192
Tổng: 227136
Trong tuần: 1307
.
Sử dụng giấy tái chế trên Thế giới tăng 50 triệu tấn vào năm 2014

Sá»± tăng trưởng nhu cầu sá»­ dụng giấy tái chế dá»± kiến được tạo ra từ các vùng phát triển.

Trung Quốc sẽ là nÆ°á»›c tạo ra sá»± tăng trưởng chủ yếu về nhu cầu giấy tái chế trong vòng năm năm tá»›i và trong thời gian Ä‘ó chính quyền và các nhà sản xuất ná»— lá»±c thúc đẩy việc tái chế giấy trong nÆ°á»›c, tuy nhiên Ä‘iều này vẫn không Ä‘áp ứng được nhu cầu được dá»± báo ngày càng tăng cao, giấy tái chế được sá»­ dụng Ä‘óng gói hàng hóa mà sau Ä‘ó sẽ được xuất ra khỏi Trung Quốc.

Báo cáo nghiên cứu lần thứ 5 về Triển vọng toàn cầu đối vá»›i thị trường giấy tái chế Ä‘ã được xuất bản bởi RISI, má»™t nhà cung cấp thông tin cho ngành công nghiệp lâm sản toàn cầu. Báo cáo cung cấp tình hình hiện tại và dá»± báo sá»± phát triển tại các thị trường giấy tái chế trên toàn thế giá»›i.

Ngành giấy tái chế trên thÆ°Æ¡ng trường quốc tế sẽ tiếp tục bùng nổ và các nhà sản xuất giấy Châu Á sẽ tìm các nguồn cung cấp má»›i trên toàn thế giá»›i khi tá»· giá phục hồi và Ä‘ang được thá»­ thách trong thế giá»›i phát triển.

Báo cáo cÅ©ng cho thấy nhu cầu nhập khẩu giấy tái chế Ä‘ang tăng lên tại Ấn Ä‘á»™ và má»™t Ä‘iểm má»›i trong báo cáo nghiên cứu là nhu cầu bá»™t giấy và giấy tái chế hiện được mua bán trên 100 quốc gia. Báo cáo nghiên cứu dá»± báo chi tiết việc sá»­ dụng, tá»· lệ tái chế, …., giá giấy đến năm 2014.

 

Lãnh đạo nhóm nghiên cứu ông Rod Young, người có 30 năm phân tích thị trường nguyên liệu sản xuất bá»™t giấy và giấy, dá»± Ä‘oán “Về việc cung cấp của thị trường giấy tái chế cho thấy rất nhiều hoạt Ä‘á»™ng diá»…n ra trong 5 năm tá»›i. Giá giấy tái chế tăng cùng nhu cầu gia tăng rất lá»›n, Ä‘iều này cho thấy các công ty lá»›n hÆ¡n sẽ cần và quan tâm về mặt cung cấp của thị trường”. Ông cho biết thêm “Việc sáp nhập và mua lại sẽ là má»™t lÄ©nh vá»±c hoạt Ä‘á»™ng trong ngành công nghiệp này”.  Những nhà cung cấp và sá»­ dụng chính yếu giấy tái chế trên toàn cầu và khu vá»±c được thể hiện trong chÆ°Æ¡ng cuối của báo cáo nghiên cứu.

Theo RISI (ảnh minh họa)

Các Tin Khác :
Hỗ Trợ Trực Tuyến
08.62754982 (Bán Hàng)
Fax: 083 711 5459
0984 159 148 (Mr Phú)
0972 198 376 (Miss Thủy)
Văn Phòng giao dịch
soithuytinhvietphu@gmail.com
Tin tức